Inzake de auteur

Met grenzeloos en blind vertrouwen verkondig ik op dit blog de waarheid over mens en maatschappij. Televisie leert ons dat je mening telt, niet wanneer hij waar is, maar vooral wanneer je hem maar vaak en hard genoeg herhaalt. Het is nooit mijn intentie om bepaalde personen of groepen te kwetsen, maar als dit toch gebeurt, hebben ze het ongetwijfeld verdiend. Eventuele antraxenveloppen en zelfmoordaanslagen kunt u sturen naar mijn thuisadres.