(Positieve) discriminatie

Afbeeldingsresultaat voor sex sells

 

Wat is het verschil tussen positieve discriminatie en discriminatie?  Een onbedoeld zeer goede vraag gesteld door een anoniem persoon op internet. In het huidige politieke klimaat is het debat over positieve discriminatie actueler dan ooit. Laten we beginnen met het raadplegen van onze belangrijkste bron: het internet. Meneer DfTg denkt het antwoord te weten: “Bij positieve discriminatie bestaat een bepaald voorkeursbeleid om een bepaalde (minderheids)groep voorrang te geven op iets, terwijl discriminatie eenvoudigweg te maken heeft met dat je iemand of een groep achterstelt ten opzichte van de rest.”Mooi diplomatiek antwoord, maar als je het goed leest is het compleet onzinnig. Door een bepaalde groep voorrang te geven, stel je automatisch een andere groep achter. Zijn antwoord schetst daardoor simpelweg twee kanten van dezelfde situatie. Een groep wordt voorgetrokken en een groep wordt achtergesteld. Een anonieme gebruiker brengt een kleine nuance aan: “Door positieve discriminatie probeer je een achtergestelde groep bij te trekken. Zoals vrouwen. in bepaalde banen. Zolang dat gebeurt in de trant van: “bij gelijke geschiktheid wordt de voorkeur gegeven aan een vrouw” is er niet veel aan de hand (is het positief te noemen).” Bij gelijke geschiktheid is er niet veel aan de hand. Misschien niet, maar de enige doorslaggevende factor in dit geval is het geslacht, discriminatie! Het verlossende woord komt naar mijn mening van gebruiken WillemVee: “Er is geen verschil, als je het mij vraagt. Positieve discriminatie is een term, die is voortgekomen uit het bevoordelen van bepaalde bevolkingsgroepen. Maar wie de één bevoordeeld, benadeeld de ander.
Als er te weinig allochtonen (mensen met een migratie achtergrond red.) bij de politie zitten, zou er in de werving kunnen staan ‘allochtonen genieten de voorkeur’. Dat betekent dat niet allochtonen worden gediscrimineerd.
Overigens is er geen sprake van discriminatie als men zou zeggen ‘iemand met een Turkse achtergrond geniet de voorkeur’ als die persoon wijkagent moet worden in een wijk met overwegend Turkse mensen. Dat is gewoon een geschiktheidsvraag.” Niets aan toe te voegen. Positieve discriminatie is ook gewoon discriminatie. Je zou het kunnen vergelijken met zinloos geweld. Het is erger dan standaard geweld, omdat het arbitrair is, het heeft geen te rechtvaardigen aanleiding. Standaard geweld kan je echter alsnog beter vermijden. Datzelfde geldt voor positieve discriminatie. Als er echt geen verschil zit in de capaciteiten van mensen met een migratieachtergrond (danku CBS) en mensen met een Nederlandse achtergrond zal dit op ten duur te zien zijn op de arbeidsmarkt. Stoppen met discrimineren is hiervoor voldoende. Het doortrekken naar de andere kant zorgt slechts voor polarisatie en een schijnoplossing op de korte termijn. De problemen die het creëert zijn veel groter Door minder geschikte mensen aan te stellen vanwege hun afkomst of geslacht creëer je problemen, een kind kan dat inzien. Laten we gewoon helemaal stoppen met discriminatie, positief of niet.

Niet overtuigd? Een paar voorbeelden van positieve discriminatie gone wrong:

  • In Zimbabwe was voor de komst van Robert Mugabe vrijwel de hele agrarische sector in handen van een kleine groep blanke boeren. Toen Mugabe aan de macht kwam werden zij verdreven en vervangen door donkere, grotendeels onervaren, mensen. Gigantische economische chaos en tekorten waren het gevolg.
  • In Zuid Afrika zijn sinds het leiderschap van het ANC duizenden blanken ontslagen en vervangen door minder geschikte donkere mensen. Je raadt het al, complete chaos.

Dit zijn natuurlijk extreme voorbeelden, maar het enige verschil is dat de problemen van positieve discriminatie slechts sneller aan het ligt komen bij zo’n radicale toepassing ervan. Laat ik eindigen met een spreekwoord: zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

 

Related posts

Leave a Comment